Persuitrekels

Retour

Opvallend in het oeuvre van Goezu is zijn band met de Vlaamse en Franse literatuur.
Het Musée Arthur Rimbaud in Charleville-Méziéres heeft Goezu opdracht gegeven om voor de bibliofiele uitgave van Voyelles, het beroemde klinkerssonnet van de zeventienjarige Rimbaud, bij de vijf klinkers vijf aquatinten te maken.

Goezu benadert Rimbauds raadselachtige sonnet met zijn poëtiserende omzichtigheid. Het gezicht van de dichter doemt trillend op in de achtergrond en verbindt zich met Goezu’s favoriete symbolen – een boom met bladeren, een paard, een anonieme schimmige gestalte, een pauw, een vogel met uitgestrekte vleugels. De grenzen vervloeien tussen de dichter en Goezu’s dichterlijke dieren, tussen afdruk en indruk, tussen klank, kleur en geur. In het zog van Rimbaud zet Goezu de kroon op de droom van zowel een ‘transzendentale Identität’ (Novalis) als de Baudelairiaanse Correspondances.”

F.  De Vries

Met raffinement voegt André Goezu aan ieder schilderij, ieder grafisch werk een schakel toe aan zijn oeuvre. Maar achter die elegantie schuilt een uiterste gevoeligheid, een droefenis vaak om het verloren paradijs, om de pijn van het lijden tijdens de Shoa.

André Goezu is een kunstenaar die een beeld geeft van onze tijd, nieuw en sensibel. Een totaal eigen geluid.  Ernest van Buynder

Er bestaan geen koele wegen in het artistiek universum van Goezu. Enkel de diffuze bedrieglijke sereniteit van de onirische ledigheid, een harmonische vervlechting van beelden en symbolen. Er zijn daar onzichtbare overgangen : men  verdwaalt er niet in. De tijd is er ‘proustiaans’ zonder dat het getoond wordt. André Goezu is een kunstenaar zonder grenzen.

Emile Malet